KD_load
Není nic lepšího, než když se vlny myšlenek a představ spojí v jednu… Když se propojí představy zadavatele a grafika. Tady se to skvěle povedlo. Bylo nám ctí a velkou radostí realizovat tento projekt vizuálního stylu.