KD_load

Identita značky

POTŘEBUJETE ZPRACOVAT ZNAČKU / LOGO?
Obsahuje pravidla a definice, jak pracovat s logotypem či logem. Tato pravidla jsou definovaná grafikem / autorem. Logomanuál popisuje, jak grafická značka vypadá, jaké barvy a písmo jsou použity. Definuje varianty užití,v ochrannou zónu, minimální velikost pro reprodukci a podobně. Konkrétní obsah logomanuálu bývá individuální. Cílem logomanuálu je zajistit definovanými komponenty jednotnou vizuální komunikaci. Je prvním krokem při vytváření identity značky. Tato pravidla jsou velmi důležitou součástí vytváření profesionální image firmy.

Logomanuál

Potřebujete zpracovat logomanuál?
Obsahuje pravidla a definice, jak pracovat s logotypem či logem. Tato pravidla jsou definovaná grafikem / autorem. Logomanuál popisuje, jak grafická značka vypadá, jaké barvy a písmo jsou použity. Definuje varianty užití, v ochrannou zónu, minimální velikost pro reprodukci a podobně. Konkrétní obsah logomanuálu bývá individuální. Cílem logomanuálu je zajistit definovanými komponenty jednotnou vizuální komunikaci. Je prvním krokem při vytváření identity značky. Tato pravidla jsou velmi důležitou součástí vytváření profesionální image firmy.